Besøk butikken

Fredag har fast ope på desse tidene:

Torsdag: 12-17
Fredag: 11-17
Laurdag: 11-15

Seinare, når kontora i andre etasje står klare, vil me óg ha moglegheit til å halde ope meir i veka, når me har kontortid. Meir informasjon om dette vil koma etter kvart.